contact.stombp@gmail.com

 

Beste mensen,

Het bestuur van Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy heeft in haar laatste bestuursvergadering besloten om de stichting op te heffen.

In de afgelopen jaren, waarin Covid19 met al zijn varianten domineerde, was het niet mogelijk om training en voorlichting te geven.

In diezelfde periode zijn alle betrokkenen van de stichting zich meer gaan richten op bezigheden buiten de stichting. Nu de pandemie beteugeld lijkt te zijn blijkt dat wij minder tijd hebben voor de stichting dan voor de uitbraak.

Het doel van StOMbP om de kennis over Münchhausen by Proxy te vergroten blijft echter onveranderd actueel. Nog steeds zijn er kinderen de dupe van kindermishandeling en zeker ook van deze specifieke vorm: Münchhausen by Proxy/PCF.

We bedanken alle bestuursleden, alle vrijwilligers en alle mensen die zich in de afgelopen jaren via StOMbP voor kinderen hebben ingezet. De stichting kijkt terug op de contacten met slachtoffers, mensen met vermoedens en de waardevolle kennisoverdracht tijdens workshops en lezingen.

StOMbP heeft tijdens haar bestaan waargenomen dat er heel veel mensen zijn die zich op bevlogen en deskundige wijze inzetten voor kinderen. We hopen dat door hen ook deze vorm van kindermishandeling vaker gesignaleerd wordt. Kinderen hebben zulke mensen nodig.

Wij raden u aan om bij twijfels en (ernstige) vermoedens over kindermishandeling (zoals Münchhausen by Proxy/PCF) contact op te nemen met Veilig Thuis: 0800 - 2000

Het voormalige bestuur van StOMbP