Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden StOMbP

 1. Stichting overlevers Münchhausen by Proxy, opgericht in 2009 door Nina Blom en andere lotgenoot van MbP/PCF is een goed doel. www.stombp.nl
 2. Adresgegevens: Stichting StOMbP, Postbus 998, 3300 AZ Dordrecht
 3. Het bestuur, het team van StOMbP en Nina Blom doen hun werk voor de stichting onbezoldigd. Externen, zoals vertrouwensartsen en trainers die voor StOMbP actief zijn worden in rekening gebracht en uitbetaald door de opdrachtgever of via StOMbP.
 4. StOMbP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08189059.
 5. Bij de belasting is StOMbP ingeschreven onder: ANBI nummer: 8204 04 822, dit nummer is handig voor wanneer u een donatie wilt doen. U kunt deze gift dan opgeven aan de belastingdienst.
 6. Het rekeningnummer is IBAN: NL38INGB0005324830, BIC: INGBNL2A
 7. StOMbP richt zich op het informeren, adviseren en begeleiden van lotgenoten en belangstellenden (studenten) over MbP/PCF. Daarnaast organiseert StOMbP trainingen, lezingen, workshops en themabijeenkomsten vooral aan professionals die met kinderen werken.
 8. U kunt een afspraak maken via een e-mail contact.stombp@gmail.com.
 9. U kunt in het kort de vraag toelichten door via de mail uw naam, organisatie, adres, en uw (aan)vraag te sturen. Hierdoor kunnen wij snel ingaan op uw verzoek.
 10. Voor studenten geldt dat wanneer zij ondersteuning wensen bij een studieopdracht StOMbP ook contact met de school en de begeleidend docent wil hebben. StOMbP is (zonder toestemming) nooit aansprakelijk voor het eindresultaat.
 11. Bij lezingen voor professionals, themagerichte bijeenkomsten, trainingen of andere projecten wordt, in telefonisch en mail overleg, gekeken naar de doelgroep, de gewenste inhoud en tijd en daarna wordt op maat de bijeenkomst(en) afgestemd. Dit kan door middel van email contact.stombp@gmail. Na wederzijdse goedkeuring zullen afspraken worden gemaakt en de factuur worden opgemaakt en verzonden.
 12. Wij willen dat de onkosten vóór de uitvoering van de lezing op de rekening van StOMbP staat. Is dit niet het geval dan kunnen we niet komen.
 13. Nina heeft liever een boeken- of kadobon i.p.v. bloemen omdat zij veel te vervoeren heeft met de trein. Het is prettig als ze kan worden opgehaald bij een station en ruim voor de bijeenkomst zich kan voorbereiden.
 14. De onkosten en opbrengsten van een lezing gaan naar de stichting, dit om ons werk te kunnen blijven doen.
 15. De inhoud van de bijeenkomst wordt in overleg met u ingevuld door Nina Blom, de ervaringsdeskundige. Met haar wordt maatwerk gezocht voor de betreffende doelgroep en de logistiek afgestemd. Het zakelijk gedeelte wordt door de voorzitter Lien Daams met u besproken.
 16. Heeft u een vraag, neem dan contact op via contact.StOMbP@gmail.com.
 17. De lezingen en bijeenkomsten zijn vertrouwelijk. Er wordt altijd een evaluatie gehouden waarvan Nina een kort algemeen verslag maakt. Hierin zullen geen namen en andere uitingen zijn die iemands privacy in gevaar brengen. Dit verslag wordt op de website van StOMbP geplaatst en op social media zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Wordt hier van afgeweken dan wordt dit altijd in overleg gedaan.
 18. Het advies van een vermoedens gegeven door StOMbP is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. StOMbP is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door StOMbP medewerkers, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van StOMbP.
 19. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 20. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met StOMbP en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Share

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.