ANBI

Share

Wie we zijn

Om Münchhausen by Proxy in Nederland onder de aandacht te brengen en iets voor de slachtoffers te kunnen betekenen is in 2009 de Stichting Overlevers Münchhausen by Proxy (StOMbP) opgericht. StOMbP heeft als doel deze vorm van kindermishandeling blijvend onder de aandacht te brengen. In de afgelopen jaren heeft StOMbP via de media en vooral ook via lezingen door het hele land het MbP syndroom intussen al bekender gemaakt. Ook is er door Nina Blom, initiatiefneemster, het boek “Je bent een verschrikkelijk kind” geschreven. Hiervan is inmiddels een 10e druk uit. In 2009 is een documentaire ontwikkeld met financiële hulp van Kinderpostzegels Nederland.

StOMbP blijft zich verder ontwikkelen en heeft een groeiplan samengesteld, met als belangrijkste speerpunten:
– Meer slachtoffers van Münchhausen by Proxy bereiken
– Meer professionals uit het werkveld bereiken, informeren, adviseren en scholen

Dit heeft geleid tot het  ‘Projectplan-2014-2015’.

Hier vindt u het jaarverslag van 2013 jaarverslag 2013  en  het financieel jaarverslag  financieel jaarverslag 2013 .
Hier vindt u het jaarverslag van 2014 jaarverslag-2014   en het financieel jaarverslag financieel jaarverslag 2014
Hier vindt u het jaarverslag van 2015 jaarverslag 2015 en het financieel jaarverslag financieel jaarverslag 2015
Hier vindt u het financieel jaarverslag van 2016 financieel jaarverslag 2016
Hier vindt u het financieel jaarverslag van 2017 financieel jaarverslag 2017

De ambities en doelstelling
StOMbP wil over deze ernstige vorm van kindermishandeling zoveel mogelijk voorlichting geven aan doelgroepen zoals kinderartsen, verpleegkundigen, kinderrechters, onderwijs en andere deskundigen die met kinderen in aanraking komen, zodat MbP/PCF eerder herkend kan worden en kinderen eerder gered kunnen worden.

Ook wil StOMbP lotgenoten, deskundigen en partners van daders de kans geven op de website contact met elkaar te leggen. In het Projectplan zijn de doelstellingen uitvoerig te lezen.

De contactgegevens:
www.StOMbP.nl
StOMbP@gmail.com

Postadres:
StOMbP
Postbus 998
3300 AZ Dordrecht
IBAN: NL 38 INGB 0005324830 t.n.v. “StOMbP” te Dordrecht

BIC: INGBNL2A
KvK: 08189059
RSIN of fiscaal nummer: 820404822
ANBI nummer: 8204 04 822

De bestuurssamenstelling
Het bestuur van StOMbP bestaat uit 2 bestuursleden.

Voorzitter: Lien Daams
Penningmeester: Rop Schrauwen

Grondlegger van StOMbP: Nina Blom
Ervaringsdeskundige, tevens auteur van het boek: “Je bent een verschrikkelijk kind.”

Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit.

Het beloningsbeleid
StOMbP hanteert geen beloningsbeleid. De stichting moet bestaan van donaties, subsidies en onkostenvergoedingen.
Alle royalty’s van het boek: “Je bent een verschrikkelijk kind” gaan naar de stichting, alsook de inkomsten van lezingen. Dit om het bestaan van de stichting te garanderen.
Inceptus Accountants voert de controle over de financiële administratie en stelt ook de jaarrekening op.
index

ANBI status
StOMbP is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan StOMbP volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook StOMbP, een aantal fiscale voordelen.

Ontstaansgeschiedenis StOMbP sinds 2007
In januari 2007 leerde Nina Blom (schuilnaam) en schrijver van het boek: “Je bent een verschrikkelijk kind”, Roos Boum kennen. Zij is auteur en lotgenoot van MbP, samen hebben zij de stichting opgezet.
Van het één kwam het ander en samen gingen ze de mails van lotgenoten beantwoorden. Roos had al geruime tijd een forum opgezet, en een eigen website.
Nina had vanaf haar zeventiende levensjaar stukken geschreven en deze aan een verpleegkundige gegeven zodat zij bijscholingen kon geven over MbP/PCF.

2008
In februari 2008 hebben Roos en Nina hun eerste voorlichting gegeven in Zwolle, aan zorg/hulpverleners en studenten o.a. Gedragswetenschap in wijkcentrum De Bolder. Beiden vertelden hun verhaal, nog zonder PowerPoint of ander beeldmateriaal.
In april/maart 2008 hebben Ans, een verpleegkundige, en Nina Blom een les gegeven aan verpleegkundigen in opleiding op het Albeda College, te Rotterdam. Zo ontstond een prettige samenwerking.
Nadat de eerste les goed geëvalueerd werd, bedacht Leontien (o.a. coördinator van het Albeda College voor verpleegkundige in opleiding) een groot symposium, te organiseren op het Albeda collega te Rotterdam.
In oktober 2008 was de eerste grote lezing op het Albeda College in Rotterdam.
Onderwijl ontstond ook het idee om een documentaire te maken. Roos Boum maakte contact met Linde ten Broek (www.Versidee.nu). Linde ten Broek maakt o.a. korte filmpjes en werkte mee aan allerlei projecten. Nina, heeft de kunstacademie gedaan en in samenwerking met Roos Boum het logo gemaakt. Het werd destijds de stomp in StOMbP.
De stichting Kinderpostzegels Nederland stemde er in 2008 mee in om de documentaire te gaan financieren.
Er werden 500 dvd’s gratis verspreid en 500 zouden verkocht worden
Claudia van der Heijden werd gevraagd om voorzitter te worden van de stichting StOMbP. Al gauw werd begonnen met de opnames van de documentaire, ook moest er o.a. toestemming worden gevraagd om muziek te gebruiken van Herman van Veen en alle rechthebbenden. Er werd een storyboard gemaakt, interviews gedaan met deskundigen.

2009
De stichting StOMbP is officieel opgericht op 6 februari 2009.
Dit was nodig om een documentaire over MbP/PCF te maken, lezingen en voorlichting te geven namens een organisatie, sponsors en fondsen te zoeken om het werk mogelijk te maken zonder dat er privé middelen in gestopt moesten worden. Er werd voor een lezing een kleine donatie gevraagd en een reiskostenvergoeding.

2010
Eind 2009 wisselde het bestuur van StOMbP. Wendy Verhoeven werd officemedewerker, Nina deed de lezingen en veel van het werk.
In dezelfde periode was het manuscript van Nina klaar en leerde zij de uitgeverij Personalia kennen, Seb van der Kaaden.

2011
In januari 2011 kreeg Nina Blom groen licht en is het boek: “Je bent een verschrikkelijk kind” eind 2011 uitgegeven. De eerste druk was binnen een maand uitverkocht. Roos Boum is in januari 2011 gestopt met StOMbP.
In juli 2011 heeft Nina haar therapie afgerond, daarna is er veel media op het boek afgekomen.
Vanaf december 2011 heeft Claudine Valkman als penningmeester de stichting versterkt.

2012
De financiële administratie is opnieuw ingevoerd. Er is een accountant gevonden die de administratie heeft nagekeken, sindsdien wordt gewerkt met een programma van de accountant, ingevoerd door de penningmeester.
Eind 2012 staan Wendy Verhoeven als secretariaat, Nina als voorzitter en Claudine Valkman als penningmeester bij de kamer van koophandel geregistreerd. Pim Schilperoort was vrijwilliger medewerker en heeft o.a. een logo gemaakt.
In maart 2012 kwam er al een derde druk van het boek uit.

2013
Het is maart 2013 en de vijfde druk ligt in de boekwinkels.
In 2013 wordt één en ander aangescherpt. Willy Nabuurs is als nieuwe voorzitter ingeschreven bij de KvK.
Nina wordt dan de ervaringsdeskundige die het bestuur adviseert, ze wordt vrijgemaakt voor de inhoudelijke activiteiten en kan zich daardoor beter richten op de voorlichting en advisering aan derden.
De nieuwe voorzitter heeft een ondernemersplan, een meerjarenverslag, en het “groeiplan 2014 – 2015” en daarbij behorende begroting geschreven. Fondsen zijn september 2013 aangeschreven om de website, documentaire en documentatie te vernieuwen.
Er zijn diverse donaties binnen gekomen, waardoor er kleine kantoorartikelen, nieuwe visitekaartjes en een banner zijn aangeschaft. Ook is er een laptop en een nieuwe computer aangeschaft.
Er is een nieuw onkostenoverzicht gemaakt en er wordt naar gestreefd de prijzen voor lezingen kostendekkend te maken.
Ook is er een protocol voor lezingen en zijn briefpapier e.d. professioneel gemaakt.
Er wordt een deelnemerslijst bijgehouden om contacten op te bouwen.
Er is een promotieonderzoeker gevonden om een wetenschappelijk protocol te ontwikkelen voor deskundigen, in 2014 zal dit vorm krijgen.
Nina heeft diverse media-optredens gehad, waaronder voor de Belgische tv en is geïnterviewd door het tijdschrift Psychologie en Ze.nl
Er zijn offertes opgevraagd om de website te vernieuwen, dit met donaties van fondsen. De nieuwe website is interactief en vooral bedoeld om lotgenoten, partners van daders en deskundigen onderling met elkaar in contact te brengen. Dit is een enorme stap voorwaarts.
Er is voor het eerst een lezing verzorgd voor niet deskundigen.

2014
Françoise Vaartjes heeft zich bij ons aangesloten als bestuurslid en adviseur.

2015
Voorzitter Willy Nabuurs en Penningmeester Claudine Valkman zijn gestopt met StOMbP.
Lien Daams is voorzitter geworden en Rop Schrauwen penningmeester.

Financiële verantwoording
De penningmeester beheert de financiën, de andere bestuursleden en de adviseur worden op de hoogte gehouden. Wanneer nodig wordt advies gevraagd aan de accountant. Jaarlijks wordt er een financieel jaarverslag en nieuwe begroting voor het komende jaar gemaakt.

Groeiplan 2014 – 2015 
In 2013 is een nieuw bestuur aangetreden. Dit bestuur heeft veel energie gestopt in een meer zakelijke aanpak van de stichting. Er is een Groeiplan 2014 – 2015 geschreven. Hierin zijn verschillende nieuwe ambities opgenomen en daarbij is een begroting gemaakt. Er zijn fondsen aangeschreven die deze doelstellingen mee waar kunnen maken. Begin 2014 willen we een start maken om deze ambities waar te maken. Natuurlijk houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Financieel jaarverslag 2009 – 2012
Binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar wordt dit openbaar gemaakt. Vanaf 1-1-2014 kunnen financiële gegevens van 2012 en na 1 juli 2014 die van 2013 opgevraagd worden via StOMbP@gmail.com.

Samenwerkingspartners
Vanaf het begin in 2009 wordt er samengewerkt met veel personen en instanties, de belangrijkste zijn:
Albeda College Rotterdam, AMK, Onderwijsweekend Kinderarts in opleiding Lunteren: NVK (Nederlandse Vereniging Voor Kindergeneeskunde);
Dokter Bosschaart: kinderarts en forensisch geneeskundige;
Patries Worm: vertrouwensarts AMK;
Jolande Schoonenberg: vertrouwensarts AMK;
Ans van der Westen: Kinderverpleegkundige;
Leontien Mineur: Docent coördinator Cluster Pediatrie Albeda college;
Max J. van Trommel: forensisch psychiater np, gepensioneerd geeft lezingen, ook in Duitsland, over MbP;
Uitgeverij Personalia.
Patrick Tom en Mark Ruijter: Inceptus Accountants voert de controle over de financiële administratie en stelt ook de jaarrekening op.

 

 

Share