ANBI

StOMbP is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dankzij deze erkenning voldoet StOMbP aan de regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen.

Voor donateurs betekent deze status dat giften aan StOMbP volgens geldende regels mogen worden  afgetrokken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Deze fiscale voordelen zijn ook voor StOMbP van toepassing.

Het beloningsbeleid van StOMbP:

  • Het bestuur voert haar taken onbezoldigd uit
  • StOMbP betrekt haar inkomsten uit donaties, subsidies, fondsen, sponsoring en onkostenvergoedingen die verstrekt worden voor het houden van lezingen en workshops aangaande het onderwerp MbP/PCF, alsmede alle royalty’s van het door Nina Blom geschreven boek: Je Bent Een Verschrikkelijk Kind (uitgeverij Personalia) en de te ontvangen bijdrage van LIRA (op basis van het aantal boeken dat is uitgeleend via de bibliotheken in Nederland)
  • In de toekomst zullen er ook inkomsten komen door de trainingen die StOMbP gaat geven voor een betere signalering van MbP/PCF.
    De betrokken trainers worden door StOMbP ingehuurd en betaald.

Inceptus Accountants voert de controle over de financiële administratie en stelt ook de jaarrekening op.

Hier vindt u het jaarverslag 2013  en  het financieel jaarverslag 2013 .
Hier vindt u het jaarverslag-2014   en het financieel jaarverslag 2014
Hier vindt u het jaarverslag 2015 en het financieel jaarverslag 2015
Hier vindt u het financieel jaarverslag 2016
Hier vindt u het financieel jaarverslag 2017
Hier vindt u het financieel jaarverslag 2018
Hier vindt u het financieel jaarverslag 2019

index

 

Share