Evaluatieverslag Hoornbeeck College Goes, 6 juni 2019

Evaluatieverslag Hoornbeeck College Goes, 6 juni 2019

i jun 10th No Comments by
Share

Een aula vol studenten verpleegkundige in opleiding (3e jaars) en Zorg en Welzijn (2e jaars). Het was muisstil en aan het einde kwamen er goede vragen.
Bijna iedereen gaf aan niets of heel weinig te weten van MbP/PCF. Van alle aanwezigen (ongeveer 110) hebben 32 deelnemers het formulier ingevuld.
Velen gaven aan de training te willen volgen en enkele gaven geen voorkeur voor een vervolg.

Hieronder een aantal opvallende opmerkingen en een gemiddelde waardering:
-Mooie film, indrukwekkend verhaal.
-Ik wist niet dat het zo ernstig kon zijn, het was heel leerzaam. Dit moet iedereen weten!
-Ik hoop echt dat deze stichting voort blijft bestaan/stand houdt. Ga zo door!
-Wat een bijzondere ervaring dat jij dit met ons wilde delen, heftig, leerzaam maar mooi!
-Alles is nieuw!
-Ik zou graag de film willen zien en de training willen volgen. Ik ga jouw boek lezen.
-De film grijpt je/komt op je af en het verduidelijkt de uitleg van Nina.
-De opleiding kan hier heel veel mee, het spreekt echt aan!
-Misschien is het leuk als je wat meer uitleg geeft over jouw boek?
-Antwoorden waren duidelijk en goede tips voor ons!
-Authentiek zoals jezelf en een goede volgorde, fijne afwisseling en heel duidelijk verteld.
-Ik zou meer over de psychische en lichamelijk herstel willen weten.

Gemiddelde waardering:
Voor inhoud en interactie: 9
Opzet en vormgeving: 8,9
Voor de film: 9,4
Voor de deskundigheid: 9,4
Toepasbaarheid van de inhoud in het werkveld: 9

Share

Evaluatieverslag 16 april 2019 voor revalidatie-specialisten te Apeldoorn

i jun 7th No Comments by
Share

StOMbP heeft een interactieve lezing verzorgd voor een kleine groep revalidatie-specialisten. Iedereen had ervaring met MbP en had tenminste 1 of meerdere vermoedens gehad. De interactie werd dan ook als waardevol ervaren door de deelnemers.

Hieronder een gemiddelde waardering en een aantal bijzondere opmerkingen:
Voor de inhoud en de interactie: 8,8
Opzet en vormgeving: 8,8
Film: 8,5
Deskundigheid van beide sprekers: 9,3
Toepasbaarheid in werkveld: 9

-Duidelijk verhaal en open en eerlijk verteld. Je voelt ook het vertrouwen.
-Goede afwisseling.
-Ging goed in op alle vragen, top!
-Zou graag vervolg voorlichting voor revalidatie en school team willen.
-Dieper op casus bespreking in gaan *(dit kan tijdens verdiepingstraining)
-StOMbP probeer zoveel mogelijk scholen te bereiken met jullie voorlichting!
-Heel goed!
-Vervolg stuk signaleren en gesprek oefenen *(allen gaven aan interesse voor de verdiepingstraining te hebben)
-Het raakte me, komt veel voor roept machteloosheid op.
-Misselijkmakend.
-Veel kennis en ervaring waardoor goede hulp geboden kon worden.
-Beeldmateriaal foto’s en tekst heel goede afwisseling! Zeer indrukwekkend!
-Heftig hoever dit kan gaan.
-Jullie komen als team heel goed over al vanaf het eerste contact t/m/ de voorlichting!
-De persoonlijke ervaring van Nina heeft me geraakt en eigen worsteling van dit thema.
-Het scherpt mij.
-Ga zo door!

Share

Evaluatie bijscholingsdag LVAK 8 april 2019

i jun 7th No Comments by
Share

Evaluatie bijscholingsdag LVAK 8 april 2019

Meest geschikt voor doelgroepen: Gezondheidszorg, Huisartsen, Jeugdgezondheidszorg, GGZ.
Locatie: Domstad, Utrecht

Waardering
1 (niet goed) tot 5 (goed)

Ingeleverd 33 formulieren
Nina Blom en een vertrouwensarts van Veilig Thuis gaven beide een lezing

            Waardering

1 2 3 4 5
2 10 19

 

Share

Evaluatieverslag interactieve lezing, 20 maart 2019 te Reuver

i jun 7th No Comments by
Share

Een mooie opkomst (70 mensen) van verschillende disciplines zoals o.a. onderwijs, jeugdzorgbeschermingsinstantie(s), politie, Veilig Thuis en GGZ.
Ongeveer 23 mensen gaven aan in hun werkveld ervaring te hebben met vermoedens van Münchhausen by Proxy. Een aantal van de deelnemers hadden nog niet zoveel kennis van deze ernstige vorm van kindermishandeling. Het was een waardevolle en interactieve middag!

Hieronder een aantal bijzondere reacties vanuit het publiek vervolgd door een gemiddelde waardering voor deze lezing.

-Inhoud en interactie voelde prettig, alle ruimte om vragen te stellen.
-Fijne afwisseling.
-De film is echt aangrijpend & beeldend verhelderend.
-Heel dapper en helpend voor velen!
-Scherpt aan.
-Je neemt het mee in het werken met kinderen.
-Vooral het stuk signaleren was nieuw voor mij.
-Bewustwording, indrukwekkend!
-Het raakte mij want het was mijn allereerste kennismaking met dit onderwerp.
-Zeer informatief.
-Het persoonlijke maakt dat je mij enorm geboeid hebt.
-Goede combinatie tussen jouw persoonlijk verhaal en de gegeven informatie.
-Fijn dat je tips hebt gegeven die direct toepasbaar zijn in de praktijk.
-Jouw persoonlijke benadering en jouw krachtige uitstraling heeft diepe indruk op mij gemaakt.
-Suggestie voor StOMbP: Blijf het zo vanuit jezelf doen zoals je nu doet!
-Het komt binnen, heel boeiend een echte eye-opener!
-Goede opbouw!
-Zeer deskundig!
-Zeer toepasbaar.
-Het raakt me daar waar zorgen/signalen zijn over kinderen.
-Openhartig, moedig en deskundig.
-Ik zou nog dieper willen ingaan hoe om te gaan met ouder(s).
-Top de openheid is mooi.
-Even laten bezinken, het was zeer duidelijk en ik ga zeker jouw boek JBEVK nog lezen!
-Gevoel van machteloosheid.
-Frustrerend dat je ondanks alertheid toch nog kinderen kunt missen.
-Zou mee over wetenschappelijke onderbouwing willen horen bijvoorbeeld jongens/meisjes, type ouders etc.
-Overzichtelijk (ook de film deze ondersteund jouw verhaal).
-Kippenvel!
-Dank je wel voor jouw openhartigheid.
-Zou dieper op ECF willen ingaan.
-Goede vertaalslag naar werkveld maar ook het kijken naar foto’s (wat zie je/wat valt je op) is leerzaam. Waar kunnen we alert in zijn? Heel goed!
-Van grote waarde!
-Heel goed om in de film betrokken professionals aan het woord te laten.
-Meerdere gaven aan graag de verdiepingstraining te willen volgen.
-Wellicht lezing binnen onze stichting PSW over MbP.
-Ik zou dieper willen ingaan op hoe hier mee om te gaan als je een vermoeden hebt?
-Ik heb veel nieuws gehoord! Ik zou graag in verdieping nog meer willen horen over signaleren als vervolg.
-Dieper ingaan op dossieropbouw. Moeilijke knelpunten als hulpverlener: beslissingen maken, verantwoordelijkheid nemen.
-Het dringt door…
-respect en bewondering voor wie je bent geworden.
-Zeer professioneel gesproken van begin tot eind geboeid maar ook met brok in mijn keel.
-Ik zou de lezing nog meer op onze doelgroep willen: kinderen met ontwikkelingsproblemen.
-Niks aan veranderen, ga zo door!
-Volledig, mooi verteld.
-Ik zou dieper willen ingaan op psychisch onderwijs en sociaal vlak.
-Dankbaar voor deze voorlichting, uitstekende volgorde, mooie afwisseling alle ruimte om te voelen en te vragen.

Gemiddelde waardering:
-Inhoud en interactie: 8,9
-Opzet en vormgeving: 8,8
-De film: 8,9
-Deskundigheid: 9,6
-Toepasbaarheid: 8,7

Share

Evaluatieverslagen 4 workshops LVAK op 21 en 22 november 2018

i jun 7th No Comments by
Share

Evaluatieverslag workshops LVAK, op  21 november 2018

Tijdens onze eerste workshop was er een storing met de techniek. Gelukkig waren Lien en Nina heel goed in improviseren en het publiek ondervond hier verder geen hinder van .

We kregen een prachtige waardering met hoge cijfers. Hieronder geven we de gemiddelde cijfers van alle formulieren uit de twee workshops . Tot slot een aantal opvallende en bijzondere opmerkingen.

Voor de inhoud en interactie gemiddeld een 8,9
Opzet en vormgeving gemiddeld een 8,8
Voor de film JBEVK gemiddeld een 8,9
Deskundigheid van de sprekers gemiddeld een 9,2

Opvallende en bijzondere opmerkingen:

-Zou graag verdiepingstraining willen volgen (een dikke 10 voor deze workshop) Meerdere  mensen gaven beide aspecten aan.
-Heel persoonlijk en professioneel.
-Het heeft me erg geraakt en het heeft me veel inzichten gegeven!
-Confronterend.
-Een 10 voor de film, ik kan niet “mooi” zeggen, dat is niet passend maar het geeft wel heel duidelijk weer waar het over gaat.
-Ga zo door samen Lien en Nina!
-Ik had globale kennis, nu meer exacte kennis!
-Heel erg bedankt! Ik ga het doorgeven aan collega’s die meer in het werk met kinderen zitten.
-Ja, ik heb ervaring daarom raakt het me nog meer….
-Dikke 10 voor de sprekers. Ze weten allebei echt waar ze het over hebben, ook omdat Nina het zelf heeft meegemaakt.

 

Evaluatieverslag workshops LVAK, op  22 november 2018

We geven hieronder de gemiddelde waardering en mooie en opvallende reacties die mensen ons gaven voor deze workshops.

Voor de inhoud en interactie gemiddeld een 8,8
Opzet en vormgeving gemiddeld een 8,7
Voor onze film JBEVK gemiddeld een 8,8
Voor de deskundigheid van beide sprekers gemiddeld een 9,4

Opvallende en bijzondere opmerkingen:

– Open en oordeelvrij, kundig beide sprekers! Heel fijn!
– Ik wist echt niet dat het ook over psychische aandoeningen kon gaan!
– Fijn ruimte voor vragen, eigen illustraties geven een heel duidelijk en sterk beeld. (meerdere).
– Mijn eigen ervaring raakt me en de betrokkenheid.
– Weer op de feiten gedrukt, verhelderend.
– Veilige omgeving om vragen te stellen en om te delen.
– Zeer deskundige sprekers en fijn om naar te luisteren.
– Ik ben heel benieuwd naar de beelden van opname en de reconstructiefilm.
– De film raakt me (meerdere mensen),  is aangrijpend en geeft een goed beeld
-Ik zou echt graag de verdieping willen volgen gesprek oefenen en signaleren (meerdere gaven dit aan) Voor nu een 10! Ga zo door met wat jullie doen!
– Heel betrokken richting de deelnemers, zorgzaam en het verplaatsen in de deelnemers terwijl Nina zoiets afschuwelijks heeft meegemaakt. Heel knap!

 

Share

NPO FunX Radio Open-Up-Week interview Nina Blom

i apr 17th No Comments by
Share

Op 10 april 2019 werd Nina Blom geïnterviewd door Sander Bellekom 7/11 van NPO FunX Radio. Er werden persoonlijke vragen door de luisteraars gesteld over haar ervaringsverhaal en deze werden door Nina zelf beantwoord. Deze uitzending is hieronder (klik op de foto) in twee delen terug te luisteren.

foto gemaakt door Nienke Voetel

Share

Evaluatieverslag Doktersacademie op Texel oktober en november 2018

i apr 3rd No Comments by
Share

We hebben in oktober en november 2018 voor de Doktersacademie op Texel 4 keer een workshop mogen verzorgen. Het was de eerste keer dat we voor huisartsen mochten spreken en dat was voor ons heel speciaal.
Als we voor alle vier de workshops een gemiddelde uitrekenen komen we uit op:

  1. Inhoud en interactie 8,7
  2. Opzet en vormgeving: 8,6
  3. De film: 8,8
  4. Deskundigheid sprekers: 8,8

Toepasbaarheid in het werkveld: 8,5

We zijn enorm blij en trots met deze resultaten! Het was een genoegen om onze kennis, over deze specifieke vorm van kindermishandeling, met deze professionals te mogen delen.
De reacties van de deelnemers waren hartverwarmend. Het is ondoenlijk om alle feedback hier te plaatsen. Daarom geven we hier onder een selectie:

-Dank!
-De film is integer gemaakt. Heftig en emotioneel dikke 8!
-Zowel ervaringsdeskundig als inhoudelijk.
-Voel me machteloos.
-Hoe het buiten ons kan worden gehouden en tegelijkertijd voor ons neus gebeurd ook in de praktijk
dat raakt me.
-Veel was nieuw voor mij, zoals de kenmerken dader.
-Ben er stil van….
-Nieuw voor mij waren de gegeven tips voor artsen!
-Ik heb persoonlijke ervaring in de praktijk meegemaakt.
-Zou graag in een vervolg van training willen horen hoe dit ter sprake brengen en het vervolg.
-Nieuw voor mij was de vasthoudendheid en de ontkenning door pleger.
-Iets minder dia’s voorlezen.
-De openheid raakt!
-Ga zo door, houden zo!
-Wat goed dat jullie dit doen!
-Het hakt erin.
-Casus uit mijn kindergeneeskunde duikt op. Erg geraakt!
-De naam is nieuw (voor bijna iedereen).
-Op kinderafdeling was het makkelijker, ik vind onze rol als huisarts lastiger.
-Wil graag gesprek oefenen.
-Wat maakt een ouder tot pleger? Psychopathologie ontstaanswijze?
-Wil graag meer verdiepen in training en dan ook huisartsen met ervaring als suggestie.
-Ik heb altijd de onzekerheid en angst dat ik dit mogelijk zal missen.
-Zeer relevant voor de praktijk en dapper gebracht een dikke 10!

Tot slot:
We kregen vanuit de Doktersacademie een gemiddelde van 4 keer een 9!

Share

Win Actie: Wat ik nou vind….

i mrt 17th No Comments by
Share

Wat ik nou vind…..enorm bedankt voor de prachtige recensie en wat leuk dat je mij koos voor een persoonlijk interview. Via deze link is het interview te lezen en daar zit ook meteen een winactie voor het boek: “Je bent een verschrikkelijk kind” bij. Onderaan het interview kun je lezen hoe je in aanmerking kunt komen! Wat een leuke actie!
Warme groet,
Nina Blom

Share

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

i mrt 15th No Comments by
Share

Bij StOMbP komen regelmatig vragen over het voorkomen van Münchausen by Proxy/Pediatric Condition Falsification, het daderprofiel, de gevolgen en behandeling van de schade ten gevolge van deze vorm van kindermishandeling.

In onze voorlichtingen komen deze onderwerpen uitgebreid aan de orde. Sommige antwoorden kunnen wij alleen baseren op onze ervaring (met geuite vermoedens die ons bereiken) omdat er nog geen antwoorden gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk onderzoek zijn.

Vanuit StOMbP hebben we een aantal wensen en doelen die we willen realiseren. Een daarvan is het verkrijgen van meer inzicht in wat een mens beweegt om de aan hen (door geboorte of anderszins) toevertrouwde kinderen, een lichamelijke, psychische of sociale aandoening/ziekte toe te bedelen, te verergeren of te veroorzaken.

Ieder slachtoffer van kindermishandeling vindt StOMbP er een teveel.

Daarom vragen we uw medewerking voor het volgende onderzoek:

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

In oktober 2015 is er wetenschappelijk onderzoek gestart op het gebied van Münchausen by Proxy/Pediatric Condition Falsification. De titel van het onderzoek is:

“Het psychosociaal functioneren, de huidige mentale gezondheid en de medische en psychosociale voorgeschiedenis van slachtoffers van Münchausen by Proxy (MBPS)/Pediatric Condition Falsification ( PCF) ’

Dit onderzoek betreft een studie naar inmiddels volwassen slachtoffers/overlevers van Münchausen by Proxy (MBPS)/Pediatric Condition Falsification ( PCF).

De afgelopen jaren krijgt deze vorm van kindermishandeling meer aandacht in onderwijs en media. Een van de doelstellingen van deze studie is te komen tot een lijst met alarmsignalen, zodat artsen en hulpverleners eerder signalen van MBPS/PCF herkennen.
Het is van belang dat artsen en hulpverleners symptomen in hun eigen vakgebied eerder herkennen bij slachtoffers.

Daarnaast hopen wij inzicht te krijgen in risico factoren en alarmsignalen bij de daders.

Het onderzoek bestaat uit het invullen van 2 vragenlijsten.

Mocht u vragen hebben over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met Hester Diderich.

Indien u als slachtoffer/overlever van Münchausen by Proxy/Pediatric Condition Falsification deel wilt nemen aan dit onderzoek dan kunt u contact opnemen door een mail te sturen naar

h.diderich@kindcheck-ggz.nl

 

 

 

 

Share

Hoewel de mishandeling was gestopt, bleef de angst aanwezig…

i mrt 5th No Comments by
Share

Een artikel van Veilig Thuis over MbP/PCF via deze link te lezen.
Nina Blom: Ik voelde me slecht over mijzelf als persoon omdat ik mee moest liegen…

Share