Evaluatieverslag 11 februari 2020 interactieve lezing Honours Council voor o.a. psychologiestudenten en sociale wetenschap Universiteit Utrecht.

De opkomst was groot, ongeveer 100 mensen en hiervan hebben 60 mensen het evaluatieformulier ingevuld. Opvallend was dat maar weinig studenten van Münchhausen by Proxy hadden gehoord. Ongeveer 2 mensen gaven aan ervaring met vermoedens te hebben. Een kleine groep had wel eens over MbP/PCF gehoord, maar zij wisten niet dat het zo’n ernstige vorm van kindermishandeling is.

Hieronder geven wij de gemiddelde waardering per onderdeel aan:
Voor de inhoud gemiddeld een: 9
Voor de opzet gemiddeld een: 8,6
Voor de deskundigheid gemiddeld een: 9,1
Voor de toepasbaarheid gemiddeld een: 8
Voor de film gemiddeld een: 7

* Dit keer kregen wij een lagere waardering voor de film dan wij gewend zijn.
In de reacties hieronder kregen we van een aantal studenten een toelichting.

 

Hieronder een aantal bijzondere en opvallende reacties van de deelnemers:
-Voor deskundigheid geef ik een 10, wat een toppers zijn jullie, want op alle vragen werd er ontzettend goed en duidelijk antwoord gegeven!
-Deze lezing zal ik nooit vergeten, ik weet zeker dat ik als toekomstig arts hier veel van heb geleerd.
-De film was erg helpend om een goed beeld te krijgen. (10)
-De scenes met Nina komen hier en daar wat kunstmatig over, ik zou jou meer willen horen spreken omdat jouw live verhaal meer binnenkomt. (5)
-Fijn dat er zoveel verdieping was, de volgorde was uitstekend. Duidelijk met een mooi opgebouwde Powerpoint, heel inspirerend en gestructureerd. (10)
-Je hebt zo fijn gesproken, ik heb de hele tijd geboeid geluisterd….het had wat mij betreft nog langer mogen duren.(9)
-Vrijwel alle informatie was nieuw voor mij. Zeer deskundig, ik zou nog wel meer wetenschappelijke feiten willen horen als dat mogelijk is (meer feiten voor in het werkveld) en misschien iets meer de therapieën toelichten.
-Ik heb er veel van geleerd, heel indrukwekkend en zeer prettig gesproken want ik kon mijn aandacht er goed bijhouden en dat is een compliment. (9)
-Ik ben geraakt en verbijsterd dat zoiets ergs niet gestraft wordt.
-Veel aandacht voor het publiek, goede afwisseling. Het voelde alsof er echt tegen ons gepraat werd en dat was erg prettig.

 

Ingrijpend vertrek en optimistisch geluid van StOMbP

Beste lezer,

Na lange tijd een bericht op onze website over een ingrijpend vertrek en met een optimistisch geluid.

Eind 2020 heeft Nina Blom aangegeven zich terug te trekken als vrijwilliger bij StOMbP. Zij is één van de grondleggers van de – in 2009 opgerichte – stichting. Wij danken Nina voor haar enorme inzet als ervaringsdeskundige tijdens de lezingen en workshops en al haar andere acties die ertoe bijgedragen hebben om meer bekendheid te geven aan Münchhausen by Proxy en StOMbP.
In 2020 heeft StOMbP gewerkt aan het professionaliseren en profileren van de verschillende
producten zoals de lezingen, de workshops en de training. Door het vertrek van Nina zijn wij genoodzaakt om ons te heroriënteren op een nieuwe invulling van de lezingen en workshops.
Zodra wij hier zicht op hebben laten we dit weten via de diverse sociale media kanalen.

Door de landelijke maatregelen om de pandemie te beteugelen is het niet mogelijk om met meerdere mensen bijeen te komen. De training “Kindermishandeling: het kind én gezin centraal” van StOMbP is helaas niet online te geven.
Zodra het mogelijk is om deze training (al dan niet in company) te organiseren zullen we dat via onze website en sociale mediakanalen kenbaar maken.
StOMbP gaat door met alles waar de stichting inmiddels 12 jaar geleden mee begonnen is: ‘ Het toerusten van professionals en studenten om de signalen van Münchhausen by Proxy tijdig te herkennen, waardoor de schade bij de kinderen zoveel mogelijk beperkt en voorkomen zal kunnen worden’.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van StOMbP

Evaluatieverslag 28 november 2019, Congres UPV Alcmaeon psychologiestudenten Universiteit Utrecht.

Dit congres is georganiseerd door studenten psychologie van de Universiteit  Utrecht en het thema van deze 2 dagen is: TABOES. De opkomst voor deze lezing was groot (ruim 50 mensen) waarvan ruimschoots 50%  het evaluatieformulier heeft ingevuld. Ongeveer 4 studenten hebben in de omgeving te maken gehad met vermoedens van MbP/PCF. Ongeveer 10 studenten wisten van de term PCF/FDP. Meerdere studenten gaven aan wel eens van MbP gehoord te hebben maar wisten niet dat het zo impactvol kan zijn.

Gemiddeld cijfer voor de volgende punten:
Inhoud: 9,1
Opzet en vormgeving: 8,7
De film: 8,1
Deskundigheid van de voorlichters: 9,3
Toepasbaarheid in het werkveld: 8,1

Een aantal opvallende en bijzondere reacties:
-Voor mij was deze lezing een levensles en een inspiratie voor mijn latere werk en studie. Zo knap hoe je erover kunt praten, een probleem dat nog niet genoeg gezien wordt!
-Blijf zo doorgaan, vooral met je lieve en warme persoonlijkheid.
-Ik had dieper in willen gaan op de vraag: kunnen plegers strafrechtelijk vervolgd worden zoals bijv. bij seksueel misbruik, zo niet hoe komt dat dan?
-Het heeft me geraakt omdat je geen slachtofferrol aanneemt, hoe je ermee omgaat en over kunt vertellen. Heel inspirerend. Heel leerzaam.
-Heel duidelijk en goed verteld, ik had er wel over gelezen maar door de lezing snap ik het ineens veel beter.
-De film is mooi, een iets minder verhalende vorm had ik misschien iets ingrijpender gevonden.
-Vrijwel alles was nieuw, ga zo door, verander alsjeblieft niks aan de presentatie want het zit erg goed in elkaar, de film, interactie, ruimte en deskundigheid, ik hoop echt dat StOMbP nog meer bekendheid mag krijgen!
-Ervaringsdeskundig (een 10) omdat je je duidelijk (wetenschappelijk) verdiept in het onderwerp en respect voor jouw openheid, het is zeer leerzaam!
-Het maakt je stil….Prachtvrouw, heel mooi overgebracht, het raakt!

Evaluatieverslag Workshops, LVAK, 19 november 2019 Utrecht

Workshop 1:
Er werden stoelen bijgezet, het was een volle zaal. Ongeveer 2/3 heeft ervaring met duidelijke vermoedens van MbP in werkveld.
Niet iedereen heeft het evaluatieformulier ingevuld.
Een groot deel weet van de term PCF/FDP.

Gemiddeld cijfer voor de volgende punten:
Inhoud: 9,1
Opzet en vormgeving: 9
De film: 9
Deskundigheid van de voorlichters: 9,6
Toepasbaarheid in het werkveld: 8,4

Een aantal opvallende en bijzondere reacties:
-Wat goed om dit meer op de radar te hebben.
-Ik zou graag voorlichting met ons team in mijn omgeving willen organiseren.
-Aangrijpend, indringend, heel verhelderend!
-Een 9 maar het is helaas wel veel te kort….ik had er nog veel dieper op in willen gaan.
-De film is indrukwekkend goed weergegeven (een 10).
-Dingen vallen op zijn plaats….(herkenbaarheid).
-Het is eigenlijk iets dat je niet wilt weten dat ouders zo stelselmatig het kind mishandelen, zeer verdrietig!
-Het boek heb ik ook al gelezen, de film is ook heftig goed!
-Ik kan wel janken….maar dit vergeet ik nooit meer…alles was nieuw, ik heb veel geleerd.

Workshop 2:
Ook de tweede ronde een volle zaal. Ongeveer de helft van de zaal heeft te maken (gehad) met een vermoeden van MbP in werkveld of omgeving. Een aantal wist nog niet van de term PCF/FDP.
Niet iedereen heeft het evaluatieformulier ingevuld.

Gemiddeld cijfer voor de volgende punten:
Inhoud: 8,5
Opzet en vormgeving: 8,3
De film: 8,7
Deskundigheid voorlichters: 9
Toepasbaarheid in het werkveld: 8,2

Een aantal opvallende en bijzondere reacties:
-Ik had echt heel graag meer tijd gehad, ook voor de interactie.
-Deskundigheid van beide sprekers kan niet beter!
-Cijfers en feiten zijn nieuw voor mij.
-Suggestie: scholing voor huisartsen!
-Knap dat Nina haar eigen verhaal zo kan vertellen en zich zo hard maakt voor de kinderen die nu slachtoffer zijn (en voor de stichting).
-Zo persoonlijk heb ik het nog nooit gezien/meegemaakt, zeer deskundig!
-De noodzaak is duidelijk.
-Diep geraakt, ik ben bang dat ik een geval heb meegemaakt (maar dit besef ik nu pas).
-Uitmuntend! (een 10) Ga zo door StOMbP!

Artikel Veilig Thuis: “Nina’s verhaal Münchhausen by Proxy”

Komende week vanaf maandag 18 november t/m zondag 24 november is het de Week Tegen Kindermishandeling.
 
Münchhausen by Proxy is nog altijd een verborgen en een zeer ernstige vorm van kindermishandeling. Mede daarom heeft Veilig Thuis besloten om dit artikel te publiceren zodat Münchhausen by Proxy extra onder de aandacht wordt gebracht, juist in deze komende week.
Via deze link is het artikel terug te lezen.

 
Komende week zijn wij vanuit StOMbP extra actief:
Dinsdag 19 november verzorgen wij 2 keer een workshop voor de LVAK:
Vrijdag 22 november ons symposium: “Oog voor het verziekte kind”
https://www.stombp.nl/
 
https://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/ninas-verhaal-munchausen-bij-proxy/

Evaluatieverslag interactieve lezing voor kinderopvang te Hilversum 7 november 2019

Er waren 5 van de 50 deelnemers die aangaven zeker wel eens met een duidelijk vermoeden van MbP/PCF te maken te hebben (gehad). Na de lezing kregen we veel reacties op de herkenning van signalen, kinderen die letterlijk op het netvlies voorbij kwamen tijdens de lezing.
De groep was zeer betrokken en geraakt, zeker na het zien van de documentaire. We hebben in de pauze en na afloop hier extra aandacht en tijd aan besteed.
De meerderheid gaf aan de training te willen volgen, gesprekken te oefenen met kinderen (en ouders) maar ook de verdieping in het signaleren en welke stappen er dan gezet moeten worden.

De gemiddelde waardering:
Inhoud: 9
Opzet en vormgeving: 9
Voor de film: 9
Deskundigheid voorlichter: 9,3
Toepasbaarheid in het werkveld: 8,5

Aantal opvallende en bijzondere reacties:

-Voor wat betreft het kunnen toepassen, hier heb ik meer training voor nodig!
-Het heeft me gegrepen hoe verwoestend het is.
-Ik vind het jammer dat ik niet alle tekst in de presentatie kon lezen.
-Ik zie kinderen voorbij komen na het horen van jouw verhaal…wat een raakvlakken!
-Het symposium lijkt mij erg interessant evenals de training!
-Wat een fijne manier hoe je het vertelt en ook de omgeving voelde heel prettig en veilig. Blijf het alsjeblieft zo vertellen zoals je het nu doet!
-Je gebruikt mooi beeldmateriaal!
-Ontroerend maar wat een positief en mooi mens ben je (jouw humor en hoe positief je bent dat maakte de lezing heel krachtig en inspirerend), ondanks dat jouw verhaal heel verdrietig is!
-Hoe gaat het nu met de overdrachten van arts op arts (en andere professionals)? Daar ben ik benieuwd naar.
-De film zit echt heel goed in elkaar, het voelt raar om een 10 te geven omdat de aanleiding zo verschrikkelijk verdrietig is maar na het zien van de film krijg je wel een heel realistisch en reëel beeld.

Evaluatieverslag Symposium Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem 31 oktober 2019

De opkomst was groot.
Deze avond stond geheel in het teken van Münchhausen by Proxy en Nina Blom was één van de sprekers, samen met twee andere professionals.
Er zaten veel verschillende professionals in de zaal (kinderartsen, kinderverpleegkundigen, medewerkers van de SEH en GGD én ook buurtcoaches van verschillende scholen uit Doetinchem). De betrokkenheid was groot en van de 100 mensen heeft ongeveer 1/3 al te maken gehad met een duidelijk vermoeden van MbP/PCF. De film heeft op de deelnemers een indruk gemaakt. Mensen geven aan de informatie te laten bezinken en de meerderheid geeft aan de verdiepingstraining te willen volgen (vooral het gesprek oefenen).
Vanuit StOMbP willen wij de organisatie een groot compliment geven voor het organiseren van deze avond! Jullie hebben dit fantastisch goed gedaan!

Waardering van de lezing:
-Voor de inhoud en interactie een 8,9
-Voor de opzet en de vormgeving een 8,7
-Voor de film een 9
-Voor de deskundigheid van de spreker(s) een 9,3
-Voor de toepasbaarheid in het werkveld een 8,7

 

Tot slot een aantal bijzondere reacties:

-Wat een dappere, zeer deskundige en gemotiveerde sprekers (heel inspirerend)! Ik heb nog nooit zo uitgebreid over MbP gehoord. -De film heeft mij erg geraakt. Het verhaal van Nina geeft zoveel inzichten. Er was veel ruimte voor interactie en dat was erg fijn.
-Ik had ook meer over de mildere vorm willen horen omdat deze waarschijnlijk vaker voorkomt?
-Ik zou nog meer over de werkwijze van Veilig Thuis  willen horen.
-Ik ga ook het boek lezen en de films / series kijken!
-Herkenbaar, ook heel fijn om verhalen te horen waarbij het uiteindelijk goed is afgelopen. Kortom een heel indrukwekkende avond. Ik ben er stil van….
-Heel benaderbaar en een duidelijke inhoud, top gedaan!
-Ik hoop echt dat wij vanuit onze werk de training van StOMbP aangeboden krijgen- Emotioneel een goede bewustwording!
-Goede uitleg van de kinderartsen en daarna ook super knap het verhaal van Nina, heel deskundig en helaas heb ik het al een aantal keer meegemaakt.
-De microfoon viel soms weg tijdens het praten, dat was jammer en soms waren de vragen vanuit de zaal niet te verstaan

 

Ervaring Overlever

‘Ik ben een overlever. Geboren eind jaren vijftig van de vorige eeuw toen men nog niet sprak over het Münchhausen by Proxy syndroom.

 Het besef dat mijn leven jarenlang in gevaar is geweest door toedoen van mijn moeder, ervaar ik soms nog als schokkend. Er was niemand die het wist. Niemand die het in de gaten had. Mijn vader niet. Mijn familie niet. De leerkrachten niet. Mijn moeder speelde haar rol met verve. Ze was voor iedereen een vriendelijke en betrokken vrouw. Bezorgd en lief voor haar kinderen. Elke verdenking werd daarmee teniet gedaan.

 Nu, op latere leeftijd vallen de puzzelstukjes op zijn plek: waarom ik zo vaak ziek was, waarom ik zo vaak naar een dokter moest, waarom ik al die onderzoeken moest ondergaan, waarom zij alle aandacht over mijn ziek zijn naar zich toetrok. Herinneringen en trauma’s komen nog dagelijks naar boven. Het zijn er veel.

 Ik rouw om een verloren jeugd. Om alles wat ze me heeft afgenomen, maar tegelijkertijd is er ook een gevoel van bevrijding: het lag niet aan mij. Zij was ziek. Niet ik.’

Artikel in het Belgisch maandblad Feeling

Afgelopen jaar (september 2019) stond dit artikel in het maandblad Feeling.
Het is een heel uitgebreid en duidelijk artikel over Münchhausen by Proxy waarin een aantal ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen en kinderpsychiater Peter Adriaenssens de definitie in een kader uitlegt. Het artikel is geschreven door Lene Kemps.

Via deze link is het artikel terug te lezen in 3 delen (pagina’s).
Deel 1
Deel 2
Deel 3

Evaluatieverslag Alumni-activiteit Studievereniging Emile Pedagogische Wetenschap Universiteit Leiden, 25 september 2019

Er waren ruim 80 mensen aanwezig, grotendeels studenten Pedagogische Wetenschap. Ongeveer 8 mensen gaven aan ervaring te hebben met vermoedens van MbP/PCF. Bijna iedereen wist wel van de definitie van MbP af en ongeveer 30 mensen wisten ook van de term PCF. De meeste gaven aan dat zij geen idee hadden dat MbP/PCF ook zo ver kon gaan.
Het was een indrukwekkende en interactieve lezing.
Hieronder geven wij de gemiddelde waardering van de deelnemers (uitgerekend in een gemiddeld cijfer) en een aantal opvallende of bijzondere opmerkingen. Ook kregen we een aantal nuttige tips. Een flink aantal mensen gaven aan interesse te hebben in de training (sommigen gaven aan dat zij dit later wel willen als zij daadwerkelijk werkzaam zijn in de praktijk of dat deze lezing voor nu even voldoende is.

Hieronder de gemiddelde waardering:
Voor de inhoud en de interactie een: 9,3
Voor de opzet en vormgeving een: 8,7
Voor de film een: 8,4
Voor de deskundigheid van de spreker een: 9,4
Voor de toepasbaarheid in het werkveld (deze vraag was niet voor elke deelnemer van toepassing) een: 8,6

Hieronder een aantal opvallende en bijzondere reacties:
-Uitmuntend! De film is best heftig maar zou hem zeker blijven laten zien (een 9).
-Je presentatie is ontwapenend, helder en de film is erg mooi, vooral omdat er gesprekken zijn met betrokken professionals! Transparant en eerlijk. Je hebt aandacht voor iedereen!
-Heel goed dat er eerst achtergrondinformatie komt en daarna de film, een prettige afwisseling (en ook goed dat de film in het begin van de avond werd getoond). De opbouw en de inhoud waren heel goed!
-In mijn stageklas zat er een kind waarbij MbP/PCF werd vermoed, daarom raakte het mij.
-De deskundigheid is groot, een 10, want je kon op alle vragen antwoorden geven.
-De film geeft een duidelijke weergave van het verhaal en dit geeft weer mooie aanleiding voor vragen. De interactie en de sfeer voelden heel veilig, prettig, eerlijk, open, toegankelijk en krachtig.
-Veel kennis over ander casuïstiek en achtergrondinformatie.
-Opzet en vormgeving een 10 de volgorde is logisch en het is volledig te volgen! Een goede opbouw, steeds meer verdieping, heel erg goed!
-Een 10 voor de film, echt heel goed dat deze gemaakt is!
-Ik geef een 10 voor ervaringsdeskundigheid, uitgebreide kennis van cijfers en andere informatie een goede balans een humane vertelling, heel mooi. Je geeft duidelijke adviezen over herkennen en handelen.
-Ik dacht eerst dat het voornamelijk het bedenken van een ziekte was en niet zozeer het verergeren/veroorzaken.

We kregen nog een tweetal tips rondom de opzet en vormgeving:

Een persoon vond het heel prettig om naar de spreker te luisteren en dat de diapresentatie iets overzichtelijker zou kunnen (de kleuren en soms de tekst) leiden iets teveel af (daarom een 7).
In het echt vond ik Nina erg sterk overkomen. Op de film klonk het wat meer voorgelezen en dat vond ik er minder sterk aan. *(dit gaven 2 mensen aan, daarom een 6 en een 7).
Een persoon had meer over juridische aspecten en casussen willen horen *(komt in training aan bod) en een persoon had meer over de uithuisplaatsing willen horen.