Disclaimer

StOMbP streeft er naar om de informatie over Mbp/PCF op onze website up-to-date te houden. Het kan echter voorkomen dat onze informatie reeds achterhaald is door de actualiteit. StOMbP adviseert de bezoeker van onze website, met nadruk, om naast de door ons gegeven informatie vooral ook andere bronnen te raadplegen voor een bredere visie op het lastige onderwerp van deze ernstige vorm van kindermishandeling.

De intentie van StOMbP is om zo breed mogelijk informatie te geven over MbP/PCF. Alhoewel StOMbP geen hulpverleners instantie is ontvangen wij wel mails met vragen en vermoedens over. Onze medewerkers die een antwoord geven op een ontvangen mail met vragen dan wel vermoedens over MbP/PCF,  beantwoorden de vragen vanuit hun eigen ervaringen en (indien aanwezig) vanuit hun eigen vakgebied. Zij doen dit zo verantwoord mogelijk, realiserend dat MbP/PCF een lastig te indiceren vorm van kindermishandeling is. In het geval van ernstige vermoedens adviseert StOMbP de aanvrager om contact op te nemen met Veilig Thuis.

StOMbP sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site. StOMbP is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze website verkregen is.

 

Share