b

Oproep KRO actie

Share

Uw stem voor kinderveiligheid is welkom en wordt door ons gehoord!
 
Ooit gehoord van Münchhausen bij Proxy (MbP)? Waarschijnlijk wel van kindermishandeling, een ernstige vorm hiervan is MbP waarbij een ouder zijn / haar kind fysiek of geestelijk schade toebrengt met soms overlijden tot gevolg. De kern van de mishandeling zit hem in de manipulatie door de ouder waardoor hulpverleners afgeleid raken en de ernst niet goed kunnen taxeren. Ieder kind is het waard om gevonden te worden, zodat schade beperkt kan blijven en een kind verder veilig en gezond kan opgroeien.
 
Veiligheid is een groot goed, gelukkig voor veel kinderen. Er zijn echter, helaas nog veel te veel kinderen voor wie veiligheid niet vanzelfsprekend is. Actueel in het nieuws bleek dat veiligheid in de secundaire opvoedomgeving (school) niet altijd gewaarborgd is. Dan zal het thuis, in de primaire opvoedomgeving, toch wel altijd zo zijn? Jammer genoeg is het antwoord nee en hier vindt juist MbP plaats. StOMbP heeft als missie een beschermde en veilige thuisbasis voor ieder kind zodat hij / zij  gezond en positief kan opgroeien!
 
Uw stem betekent:

1)    Educatief lesmateriaal om voorlichting te geven aan kinderen en volwassenen zodat zij in staat zijn signalen af te geven en / of hulp in te schakelen wanneer zij te maken krijgen met kindermishandeling;
 
2)    Meer kennisverspreiding over MbP en minder gelegenheid voor een ouder om deze ernstige vorm van kindermishandeling toe te passen;
 
3)    Een grote steun voor het werk van onze onbaatzuchtige vrijwilligers die met een warm hart en een groot portie gedrevenheid en doorzettingsvermogen de ontwikkeling van ieder kind veilig te stellen.
 
StOMbP is u heel dankbaar voor uw stem. Het is een stap in de richting van educatief lesmateriaal, zodat er voorlichting gegeven kan worden aan kinderen en volwassenen zodat zij in staat zijn signalen af te geven en / of hulp in te schakelen wanneer zij te maken krijgen met kindermishandeling.
 
Via deze link kunt u stemmen

Share